Paslaugos

Teisinė informacija

Šeimos mediacijos paslauga yra teikiama laikantis Lietuvos Respublikos civilinių ginčų taikinamojo tarpininkavimo įstatymo reikalavimų ir yra neteisminio taikinamojo tarpininkavimo paslauga (neteisminė mediacija). Paslaugos partneriai yra nepriklausomos ir veikiančios savarankiškai įstaigos. Mediatoriai vadovaujasi Europos mediatorių elgesio kodeksu.

Šeimos mediacija taikoma ginčo šalių rašytiniu susitarimu. Šeimos mediacija gali būti taikoma tiek tuo atveju, kai šalių ginčas jau yra nagrinėjamas teisme, tiek ir tuo atveju, kai šalys dėl ginčo dar nėra kreipusios į teismą.

Mūsų teikiama šeimos mediacijos paslauga yra mokama. Ši procedūra pradedama tik po to, kai buvo pasirašyta sutartis dėl mediacijos paslaugų.

Jeigu šalims šeimos mediacijos metu pavyksta pasiekti susitarimą dėl ginčo, toks susitarimas bus įtvirtintas raštu sudarytame dokumente. Sėkmingos šeimos mediacijos atveju šalių pasiektas susitarimas dažniausiai būna taikos sutartis ar sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių. Ginčo šalys turi teisę savo nuožiūra konsultuotis su savo teisininkais prieš pasirašydamos teisiškai įpareigojantį susitarimą.

Jeigu šalys pasiekė susitarimą tuo atveju, kai jų ginčas jau yra nagrinėjamas teisme, taikos sutartis ar sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių yra teikiama tvirtinti civilinę bylą nagrinėjančiam teismui. Teismo nagrinėjamą civilinę bylą taikos sutartimi šalys gali užbaigti bylą bet kurioje teismo proceso stadijoje.

Jeigu šalys pasiekė susitarimą tuo atveju, kai dėl ginčo dar nebuvo kreipusios į teismą, taikos sutartis ar sutartis dėl santuokos nutraukimo pasekmių teikiama tvirtinti teismui pagal Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso XXXV skyriaus arba XXXIX skyriaus nuostatas.

Pirminis puslapisĮ viršų