Paslaugos

Kaip mes tarpininkaujame

Mes esame įsipareigoję būti neutralūs ir nešališki, neatskleisti konfidencialios informacijos, laikytis Europos mediatorių elgesio kodekso reikalavimų. Šių esminių įsipareigojimų laikomės viso bendravimo su šeimos ginčo šalimis metu.

Šeimos ginčo taikinamojo tarpininkavimo susitikimas yra savanoriškas. Todėl šeimos ginčo šalių susitikimą mes organizuosime, jeigu to paprašė bent viena iš šeimos ginčo šalių, o dalyvausime šeimos ginčo šalių pokalbyje kaip trečioji šalis, tik jeigu abi ginčo šalys su tuo sutinka.

Mes pasiūlysime susitikimo vietą ir su kiekviena šalimi individualiai suderinsime tinkamą laiką bendram susitikimui.

Susitikimo pradžioje mes supažindinsime su pagrindiniais šeimos mediacijos principais, aptarsime susitikimo organizacinius dalykus, atsakysime į klausimus.

Mūsų teikiama paslauga yra mokama, pasirašoma paslaugų sutartis. Šeimos mediacija pradedama tik po to, kai mes ir ginčo šalys pasirašysime sutartį dėl taikinamojo tarpininkavimo paslaugų, kurioje be kitų dalykų yra nustatytas atlyginimo dydis ir atsiskaitymo tvarka.

Mūsų taikinamojo tarpininkavimo šeimos ginčuose tikslas – užtikrinti vienodas šeimos ginčo šalių galimybes būti išklausytai, padėti pačioms šalims atrasti sprendimus ir pasiekti abi šalis tenkinantį susitarimą dėl ginčo.

Jeigu susitikimo metu šeimos ginčo šalims pavyksta pasiekti susitarimą, susitarimo sąlygos surašomos dokumente. Šeimos ginčo šalys turi teisę savo nuožiūra konsultuotis jai teisinę pagalbą teikiančiu advokatu ar kitu asmeniu dėl teisiškai įpareigojančio dokumento pasirašymo.

Svarbu žinoti, kad bet kuri ginčo šalis bet kuriuo metu turi teisę baigti susitikimą ir išvykti nepaaiškindama tokio savo sprendimo priežasčių. Mes laikysime paslaptyje visą informaciją, kylančią iš arba susijusią su mediacija, įskaitant aplinkybę, kad mediacija turi įvykti arba įvyko, išskyrus atvejus, kai šalys pritarė informacijos atskleidimui arba kai tokią informaciją įpareigojama atskleisti remiantis teisės aktais arba dėl viešosios tvarkos apsaugos.

Daugiau: Kada tai aktualu Jums

Pirminis puslapisĮ viršų