Paslaugos

Ką mes darome

Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) yra ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli ginčų taikinimo tarpininkai (mediatoriai) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą. Tokio taikaus ginčo sprendimo rezultatas – ginčo šalių susitarimas, kuris pasiektas atsižvelgiant į šalių poreikių suderinimą bei abipusį sutikimą dėl susitarimo sudarymo.

Mes, psichologas ir teisininkas kaip komanda, dalyvaujame šalių pokalbyje kaip nepriklausomi, nešališki ir neutralūs tarpininkai. Mūsų užduotis yra užtikrinti, kad šalių pokalbis vyktų, ir kad jis vyktų laikantis abipusės pagarbos ir lygiateisiškumo principų.

Mūsų dalyvavimo tikslas – palaikant šalių bendravimą, padėti pasiekti susitarimą pačių ginčo šalių sprendimu. Visus sprendimus dėl iškilusių klausimų priima išskirtinai tik pačios ginčo šalys.

Ko mes nedarome:

Taikinamasis tarpininkavimas (mediacija) nėra procedūra, kurios eigoje bus nustatyti „kaltieji" asmenys ir už tai jų lauks atitinkamos pasekmės. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) tikslas – sudaryti šalims palankias sąlygas su tarpininko (mediatoriaus) pagalba taikiai susitarti.

Todėl mes nepriimame sprendimų už ginčo šalį ir nepalaikome nė vienos iš šalių.

Ne visus šeimos ginčus galima išspręsti taikiai. Taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) metu negalima susitarti dėl dalykų, kurie prieštarauja įstatymui. Šios procedūros pagalba taip pat neleidžiama susitarti taip, kad vienos iš šalių padėtis būtų nepagrįstai apsunkinta ar būtų apribotos jos teisės. Paaiškėjus nurodytoms aplinkybėms, mes atsisakysime tarpininkauti.

Tarpininkavimo metu mes remsimės savo srities žiniomis ir patirtimi, galime pateikti tam tikrą teisinę informaciją, tačiau konsultacijų šalims neteiksime.

Daugiau: Kaip mes tarpininkaujame

Pirminis puslapisĮ viršų